Op deze plek vindt u de nieuwsbrieven die door de werkgroep Hart voor de Berg in de wijk Amersfoort Berg-Noord zijn verspreid. Vanaf de zevende nieuwsbrief versturen wij deze via de services van Mailchimp.

Mailchimp houdt een archief bij van de laatste nieuwsbrieven.
Dat archief vindt u via deze link-naar-dat-archief.

Ontvangt u geen nieuwsbrieven en wilt u onze Nieuwsbrief ontvangen? Teken hier dan in!

Veertiende nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. XIV* d.d. is 25 september 2021 verstuurd aan alle steunbetuigers en belanghebbenden. Opnieuw is verzet nodig. Dit keer tegen het jongste plan van ALTA om een in de wintermaanden een blaashal te plaatsen op hun eigen terrein.
* abusievelijk genummerd als XIII

Dertiende nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. XIII d.d. is 1 november 2020 verstuurd aan alle steunbetuigers en belanghebbenden. ALTA doet opnieuw een poging een tennishal te realiseren op het Limviosportveld, midden in onze woonwijk. Gezien dit voornemen informeren wij u met deze nieuwsbrief over de recente ontwikkelingen aangaande dit plan

Twaalde nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. XII d.d. is 10 december 2019 verstuurd aan alle steunbetuigers en belanghebbenden. De werkgroep heeft afgelopen jaar het proces tussen de Gemeente en Alta gevolgd en van commentaar voorzien. Met betrekking tot het gehele bosgebied heeft de gemeente onderzoek gepleegd naar de wenselijkheid van een natuurspeelplaats hierbinnen. En zijn maatregelen genomen ter behoud en bescherming van de twee grote eiken op het Limvioveld. Het JvO-gymnasium is weer helemaal terug op zijn oude plek. Wij signaleren wel een tweetal zorgpunten: 1. oprukkende woon-werkparkeren en 2. de verkeerscirculatie in wijk na voltooiing Westtangent.

Elfde nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. XI d.d. is 19 januari 2018 verstuurd aan alle steunbetuigers en belanghebbenden. Het afgelopen jaar lijkt het rondom het Limviosportveld rustig te zijn geweest en lijkt de belangstelling weggezakt. Niets is minder. De werkgroep Hart voor de Berg blijft alert en komt regelmatig bij elkaar om ontwikkelingen te volgen en de duiden. In deze brief zetten wij alles op een rij.

Tiende nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. X is d.d. 19 december 2016 verstuurd aan alle steunbetuigers en belanghebbenden. Over drie ontwikkelingen in het Bergkwartier waarvoor de werkgroep Hart voor de Berg de achterliggende maanden actief is geweest, wordt u in deze laatste nieuwsbrief van 2016 geïnformeerd.

Negende nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. IX d.d. 7 december 2015 is verstuurd aan alle steunbetuigers, geïnteresseerden en leden van de Raad.
Door de Raadsinformatiebrief van 1 oktober 2015 gaan alle alarmbellen bij de werkgroep Hart voor de Berg weer rinkelen. B&W schrijven te besluiten:
‘... er onvoldoende ruimtelijke argumenten zijn om met het verzoek van Alta niet in te stemmen. Gezien de gevoeligheid van het gebied hebben wij enkele aanvullende eisen gesteld die naar onze mening noodzakelijk zijn voor een goede landschappelijke inpassing’. Lees verder in deze Nieuwbrief.

Achtste nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. VIII d.d. 27 augustus 2015 is verstuurd aan alle steunbetuigers en geïnteresseerden.
In deze Nieuwsbrief wordt verslag gedaan van alle acties die genomen zijn ná het verschijnen van een nogal onverwacht persbericht van het Johan van Oldenbarnevelt (JvO) gymnasium vlak vóór de zomervakantie 2015 over de stand van zaken van de verbouw en renovatie van het schoolgebouw aan het Thorbeckeplein. De portee van dit persbericht was: ‘Nieuwbouw JvO op het sportveld is onvermijdelijk. Gemeente maakt verbouw en uitbreiding op huidige locatie onmogelijk’.

Zevende nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. VII d.d. 5 oktober 2014 is verstuurd aan alle steunbetuigers en geïnteresseerden.
Hierin vindt u een verslag van de stand van zaken rondom de plannen van Tennisvereniging ALTA en het JvO-gymnasium om te bouwen op het sportveld bij het Limvioveld in het Bergkwartier. Tevens wordt u geïnformeerd over de resultaten van de Hart voort de Berg-- flyeractie naar aanleiding waarvan een overweldigende hoeveelheid steunbetuigingen voor het behoud van groen in de wijk en tegen de bouwplannen binnenkwamen bij de werkgroep.

Zesde nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. VI d.d. 13 juni 2014 is bij alle adressen op Berg-Noord rondgebracht en in het gebied tussen Utrechtseweg en de Kapelweg.
Omdat de situatie rondom het Limviosportveld plotseling kantelde door de bouwplannen van het JVO vond de werkgroep het nodig om opnieuw om steun te vragen bij haar strijd voor het behoud van het groene Rijksbeschermd Stadsgezicht Bergkwartier. Als u langs digitale weg alsnog uw steun wilt geven kan dat hier.

Vijfde nieuwsbrief

In deze brief d.d. 17 maart 2014 vindt u een samenvatting van de standpunten van de politieke partijen over de hal van ALTA, verwoord tijdens de jaarvergadering van de SWB op 12 maart. Tevens een kort verslag van het gesprek met Wethouder Buijtelaar op 14 maart.
Onder twee knop rechts vindt u een uitgebreider verslag van de standpunten van de politieke partijen over de hal van ALTA. Hierin zijn de reacties per mail op onze stellingen verwerkt.

Vierde nieuwsbrief

Nieuwsbrief d.d. 8 maart 2014 doet verslag over de stand van zaken rondom de plannen van Tennisvereniging ALTA om een sportaccommodatie te bouwen op het Limviosportveld. Verder een korte samenvatting van de diverse standpunten en reacties van de politieke partijen op het bouwplan en de reeds verleende subsidie.

Derde nieuwsbrief

Nieuwsbrief d.d. 4 november 2013 doet verslag van de ontdekking van onze werkgroep dat ALTA, contrair aan het ambtelijk advies, alvast een subsidie van de gemeente voor de hal heeft gekregen. ALTA slokt daarmee bijna 1/3 van het totaal voor alle sportverenigingen in Amersfoort beschikbaar subsidiebudget op.

Tweede nieuwsbrief

Deze brief d.d. 24 juni 2013 geeft een overzicht van de activiteiten van de werkgroep tot dan toe. Er wordt verslag gedaan van het verwerken van alle reacties, het aanbieden van alle handtekeningen aan B&W en de gemeenteraad op 11 juni, een gesprek met ALTA, en gesprekken met de belangrijkste partijen die zijn betrokken bij de plannen om hen te informeren over de enorme verontrusting die hierover leeft bij de bewoners van het Bergkwartier.

Eerste nieuwsbrief

Deze brief d.d. 5 mei 2013 is bij alle personen bezorgd die op onze oproep voor een steunbetuiging hebben gereageerd. De bezorging vond plaats per email en bij adressen zonder email met een papieren brief.
In deze brief vindt u een eerste opsomming van de vele inhoudelijke reacties die wij op onze brief d.d. 20 april kregen.

Eerste brief rondgebracht bij alle adressen op Berg-Noord

Deze brief d.d. 20 april 2013 is in de loop van de dagen na 20 april bij alle adressen van de wijk Berg-Noord in Amersfoort rondgebracht. Als u langs digitale weg alsnog uw steun wilt geven kan dat hier.