• Een blaashal in de avond

  • Huidige situatie vanaf Abr.Kuyperlaan

  • Volgens bestemmingsplan 2003

  • Volgens bestemmingsplan 2013


RSS Feed 

Gemeente Amersfoort maakt speelruimtekaart voor de wijk De Berg (noord + zuid).

Half mei kreeg wij bericht dat de Gemeente Amersfoort bezig is met het maken van speelruimtekaarten voor de verschillende wijken in Amersfoort.

De werkgroep Hart voor de Berg is gevraagd om (mede) oog en oor te zijn voor de wensen en ideeën die leven onder de wijkbewoners van jong tot oud voor het Limvioveld. Het hele Limviogebied is een uniek groengebied midden in onze woonwijk. Daar geniet iedereen van, en dat moet ook zo blijven.

In de eerste week van juni 2018 vond een gesprek plaats met de gemeente en enkele leden van onze werkgroep op het Limvioveld, tegenover de school, vlakbij de grote eik. Naar aanleiding van dit gesprek is besloten dat onze werkgroep HvdB een kleine peiling zal houden onder haar aangeslotenen om vast te stellen of er draagkracht is, welke ideeën er leven en of bewoners willen meedenken. Vanuit de gemeente kwam alvast de randvoorwaarde dat er weinig geld voor onderhoud beschikbaar is en dat de voorkeur uitgaat naar natuurlijke materialen.

Op 3 juli stond de enquête klaar en zijn alle ons bekende mailadressen (522 stuks) aangeschreven en gevraagd of ze de enquête vóór 12 juli wilden invullen. Daarnaast hebben alle woonadressen direct aan het Limvio-gebied (Dr. A. Kuyperlaan, Pr. Frederiklaan, Mr. Th.Heemskerklaan en K.v.d.Coppellolaan) een flyer in de bus ontvangen.

In korte tijd kwamen er veel reacties binnen. Bij het afsluiten op 12 juli stond de teller op 154 deelnemers. De enquête bestond uit een aantal gesloten vragen (Ja / Nee / Blanco) met de mogelijkheid om aanvullend ideeën of commentaar in te vullen. Een vijftal personen hebben later nog via de mail aanvulling op hun standpunten gegeven.

De beantwoording op de gesloten vragen zien per 12 juli er als volgt uit:

Conclusies kort:


  • Zowel voor versterken natuur-speelruimte als voor ontmoeten is er een duidelijke meerderheid.
  • bij ontmoeten zijn wat meer reserves.
  • er is geen meerderheid voor een prioriteit van de stem van kinderen
  • 27 personen willen meedenken.

Overigens geven nogal wat nee-stemmers bij vraag 1 aan dat de aanwezige speelruimte uitstekend is en geen versterking behoeft. Om die samenhang in de beantwoordig overeind te houden is gekozen voor een weergave van de beantwoordig per formulier (zonder NAW-gegevens) van alle reacties in één document. U vind die verzameling hier.Onderwerpen:
Archief:

TeleportMe
De werkgroep Hart voor de Berg bestaat uit een groep betrokken bewoners. We zijn allen donateur van de SWB en werken daarmee samen. Als u ons wilt steunen kan dat door donateur te worden van de SWB. U vindt hier de informatie.Opmaak bijgewerkt: 01-11-2020