• Een blaashal in de avond

  • Huidige situatie vanaf Abr.Kuyperlaan

  • Volgens bestemmingsplan 2003

  • Volgens bestemmingsplan 2013


RSS Feed 

Het College wijst locatie naast huidige tennisvelden af

Het College van B&W concludeert in haar brief d.d. 14 februari 2019 dat de beoogde locatie voor een 4-baans tennishal, grenzend aan dc huidige tennisvelden, niet langer wordt gezien als een passende locatie.
TeleportMe
De werkgroep Hart voor de Berg bestaat uit een groep betrokken bewoners. We zijn allen donateur van de SWB en werken daarmee samen. Als u ons wilt steunen kan dat door donateur te worden van de SWB. U vindt hier de informatie.Opmaak bijgewerkt: 01-11-2020