• Een blaashal in de avond

  • Huidige situatie vanaf Abr.Kuyperlaan

  • Volgens bestemmingsplan 2003

  • Volgens bestemmingsplan 2013


RSS Feed 

Het College wijst locatie naast huidige tennisvelden af

Het College van B&W concludeert in haar brief d.d. 14 februari 2019 dat de beoogde locatie voor een 4-baans tennishal, grenzend aan dc huidige tennisvelden, niet langer wordt gezien als een passende locatie.

Onderwerpen:
Archief:

TeleportMe
De werkgroep Hart voor de Berg bestaat uit een groep betrokken bewoners. We zijn allen donateur van de SWB en werken daarmee samen. Als u ons wilt steunen kan dat door donateur te worden van de SWB. U vindt hier de informatie.Opmaak bijgewerkt: 01-11-2020