• Een blaashal in de avond

  • Huidige situatie vanaf Abr.Kuyperlaan

  • Volgens bestemmingsplan 2003

  • Volgens bestemmingsplan 2013


RSS Feed 

Werkgroep HvdB stuurt brief aan College van B&W te Amersfoort

Op 13 juni 2016 heeft onze werkgroep een brief aan het College van B&W te Amersfoort gestuurd. In deze brief geeft zij aan verheugd te zijn over de bereikte oplossing voor het JvO m.b.t. de nieuwbouw/renovatie op de huidige locatie. Tegelijkertijd brengt zij nogmaals dringend onder de aandacht dat zij, gesteund door meer dan 450 wijkbewoners, de door Alta gewenste tennishal op het Limviosportveld een inbreuk vindt op het groene hart van het RBS-Bergkwartier, waarvoor het maatschappelijk draagvlak totaal ontbreekt.
TeleportMe
De werkgroep Hart voor de Berg bestaat uit een groep betrokken bewoners. We zijn allen donateur van de SWB en werken daarmee samen. Als u ons wilt steunen kan dat door donateur te worden van de SWB. U vindt hier de informatie.Opmaak bijgewerkt: 01-11-2020