• Een blaashal in de avond

  • Huidige situatie vanaf Abr.Kuyperlaan

  • Volgens bestemmingsplan 2003

  • Volgens bestemmingsplan 2013


RSS Feed 

Brief JvO aan de bewoners omgeving Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt


Het JvO meldt in een brief d.d. 30 mei aan omwonenden dat er een oplossing in zicht is door een aanscherping van het programma van eisen en de kostenraming. Een aanvullende bijdrage van de gemeente is mogelijk, omdat dit past binnen een nieuw plan voor onderwijshuisvesting dat bijna rond is.
TeleportMe
De werkgroep Hart voor de Berg bestaat uit een groep betrokken bewoners. We zijn allen donateur van de SWB en werken daarmee samen. Als u ons wilt steunen kan dat door donateur te worden van de SWB. U vindt hier de informatie.Opmaak bijgewerkt: 01-11-2020