• Een blaashal in de avond

  • Huidige situatie vanaf Abr.Kuyperlaan

  • Volgens bestemmingsplan 2003

  • Volgens bestemmingsplan 2013


RSS Feed 

Burgemeester en wethouders van Amersfoort reageren op ons verzoek tot schrapping

In antwoord op onze brief d.d. 29 november 2019 aan mw. A.P.A.M. Janssen, Wethouder Ruimtelijke ordening, ontvingen wij vandaag (17 december) een reactie van de gemeente van de hand van dhr. J.W. Boelhouwers, afdelingsmanager Stad en Ontwikkeling, namens Burgemeester en wethouders van Amersfoort.

Hierin geeft hij aan dat de gemeente nu, samen met Alta, een locatie onderzoek voor een nieuwe tennishal uitvoert. Zij wil de uitkomsten van dit onderzoek eerst afwachten. Als daarna blijkt dat geen gebruik wordt gemaakt van de bestaande planologische mogelijkheid, zal bij de volgende planherziening de raad worden voorgesteld om het betreffende bouwvlak weg te halen. Deze brief kunt u hier lezen.


Onderwerpen:
Archief:

TeleportMe
De werkgroep Hart voor de Berg bestaat uit een groep betrokken bewoners. We zijn allen donateur van de SWB en werken daarmee samen. Als u ons wilt steunen kan dat door donateur te worden van de SWB. U vindt hier de informatie.Opmaak bijgewerkt: 01-11-2020