• Een blaashal in de avond

  • Huidige situatie vanaf Abr.Kuyperlaan

  • Volgens bestemmingsplan 2003

  • Volgens bestemmingsplan 2013


RSS Feed 

Werkgroep Hart voor de Berg ontvangt brief College van B&W te Amersfoort

Het College geeft aan dat er nog geen besluit genomen wordt over de 4-baans tennishal. Pas wanneer Alta hiertoe een verzoek doet (een aanvraag omgevingsvergunning) zal het College hier een besluit over nemen. Bij het nemen van dit besluit zullen wij alle betrokken belangen zorgvuldig afwegen.
TeleportMe
De werkgroep Hart voor de Berg bestaat uit een groep betrokken bewoners. We zijn allen donateur van de SWB en werken daarmee samen. Als u ons wilt steunen kan dat door donateur te worden van de SWB. U vindt hier de informatie.Opmaak bijgewerkt: 01-11-2020