• Een blaashal in de avond

  • Huidige situatie vanaf Abr.Kuyperlaan

  • Volgens bestemmingsplan 2003

  • Volgens bestemmingsplan 2013


RSS Feed 

ALTA presenteert plan voor 2-baanshal in de Ronde op 13 oktober

In De Ronde van 13 oktober jl. kreeg Alta alle ruimte om haar oude plan een hal te bouwen in het groene hart van het Bergkwartier op het Limviosportveld opnieuw te bepleiten bij de gemeenteraadsleden en wethouder. Dat gebeurde aan de hand van een onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een dergelijk plan. Voor de Ronde was alleen Alta uitgenodigd, en niet andere belanghebbenden zoals de wijkbewoners die zich al jaren fel tegen de Altaplannen verzetten.   


De conclusies van het onderzoek ‘Locatiestudie tennishal Alta’ liegen er echter niet om: een hal alléén voor Alta druist in tegen het beleid waar de gemeente voorstander van is: multifunctionele sporthallen, de grond op het Limvioveld is niet van Alta, de gemeente wil en kan niet aan de exploitatie bijdragen, noch daarvoor garant staan. En heel belangrijk: het massale verzet van de wijkbewoners.    


Inmiddels hebben ook 4 werkgroepen/stichtingen deze brandbrief gestuurd naar de gemeente waarin zij schrijven dat, gezien de conclusies van het onderzoek, het onacceptabel is een dergelijke hal te realiseren in het Rijksbeschermd stadsgezicht Bergkwartier.Onderwerpen:
Archief:

TeleportMe
De werkgroep Hart voor de Berg bestaat uit een groep betrokken bewoners. We zijn allen donateur van de SWB en werken daarmee samen. Als u ons wilt steunen kan dat door donateur te worden van de SWB. U vindt hier de informatie.Opmaak bijgewerkt: 01-11-2020