Op deze pagina vindt u informatie zoals die publiek beschikbaar is over de plannen voor een tennishal. Het begint met de brief van ALTA die we we begin april in de bus kregen. Daarna volgt andere informatie.

ALTA wil een blaashal neerzetten

In de eerste week van september 2021 werd bij omwonenden van ALTA een brief bezorgd met de mededeling dat de vereniging het voornemen heeft om gedurende de wintermaanden vanaf oktober 2020 een blaashal neer te zetten op de banen 6, 7 en 8 aan de zuidoostrand van het complex.

Al met al staat dit voornemen op gespannen voet met het R.O.-standpunt van de gemeente d.d. 8 april 2019!

ALTA wil een blaashal neerzetten

In de eerste week van september 2021 werd bij omwonenden van ALTA een brief bezorgd met de mededeling dat de vereniging het voornemen heeft om gedurende de wintermaanden vanaf oktober 2020 een blaashal neer te zetten op de banen 6, 7 en 8 aan de zuidoostrand van het complex.

Locatiestudie Tennishal Alta niet gedeeld met de raadsleden 13 oktober 2020

Na research blijkt dat de locatie studie naar een alternatieve locatie voor een tennishal, welk onderzoek de gemeente in juli 2020 heeft gestart, niet in het Ronde Tafel gesprek van 13 oktober is ingebracht. Deze door de gemeente Amersfoort uitgevoerde "Locatiestudie Tennishal Alta" vindt u via bijgaande link.

Brandbrief aan Raadsleden d.d. 29 oktober 2020

De groeperingen HvdB, SWB, Groen in Amersfoort en SGLA sturen brandbrief aan Raadsleden waarin 2 baanshal op Limviosportveld als onacceptabel wordt aangeduid! 

Reactie Groen Links n.a.v. de Ronde Tafel op 13 okt 2020

Wat GroenLinks betreft komt er geen tennishal aansluitend aan de banen van tennisvereniging ALTA. We begrijpen dat dit teleurstellend is voor ALTA, die al decennia een bouw van een eigen hal wil realiseren. Daarom willen we ook dat het college nu, in samenwerking met de vereniging, vaart zet in het zoeken naar een alternatieve, geschikte locatie.

Brief Hart voor de Berg d.d. 11 oktober 2020 brief aan wethouder RO Astrid Janssen

Met deze brief aan de Wethouder Ruimtelijke Ordening vestigt de werkgroep de aandacht op de formulering in de agenda voor het rondetafelgesprek op 13-okt georganiseerd door de VVD-fractie over de ‘Zoektocht locatie tennishal ALTA’. Bij reden van aanbieding vermeldt de VVD: “Tennisvereniging ALTA wil al een aantal jaren een tennishal realiseren, zodat in de wintermaanden niet uitgeweken hoeft te worden naar andere locaties.”
De werkgroep plaatst enige feitelijke kanttekeningen bij deze agenda-formulering.

Brief Hart voor de Berg d.d. 29 november 2019 brief aan wethouder RO Astrid Janssen

Met deze brief aan de Wethouder Ruimtelijke Ordening verzoek de werkgroep HvdB om een stappenplan voor de procedure om de bestemming 2-baans hal uit het bestemmingsplan te verwijderen op tafel te leggen en in gang te zetten.

Brief Hart voor de Berg d.d. 11 april 2019 aan het college van B&W

Met deze brief heeft de werkgroep HvdB haar instemming betuigd met deze visie.

Brief gemeente dd. 8 april 2019 aan Alta

De gemeente heeft in deze vervolgbrief aan Alta op nogmaals een tennishal (ook een opblaasbare!) als niet wenselijk afgevoerd.

Brief gemeente dd. 14 februari 2019 aan Alta

De gemeente laat weten dat ‘het nieuwe planvoorstel niet voldoet aan alle voorwaarden en niet langer positief te staan tegenover een 4-baanshal op deze locatie’.

Brief ALTA april 2013

Dit is een scan van de brief zoals die onder aanwonenden is verspreid.

Vigerend plan

Via deze link komt u bij het vigerend plan (link aangemaakt d.d. 25 april). Dit plan is nog even geldig. Het ontwerpplan vindt u hieronder.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Berg-Utrechtseweg’, Amersfoort

Publicatie Staatscourant ontwerpplan

Ontwerp BP kaart en regels

Link naar de plek waar u het ontwerp bestemmingsplan Berg kunt inzien.